Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoByrådsmødet 24.november 2009  Sag 6: Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding


   - af Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

Et gennembrud i kampen mod det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup!

For første gang i det nu snart gamle byråds historie lykkedes det i aftes at få et flertal mod det nye planlagte affaldsforbrændingsanlæg, da Socialdemokraternes indlæg med oplysninger om bl.a. kørselsproblemer til et givet nyt anlæg, fik et flertal til at udsætte en godkendelse af en ansøgning om låneoptagelse fra Vestforbrænding.
Godt nok var borgmesteren ikke med i dette flertal i første omgang, men det kom han dog til sidst!
Nu bliver det rigtig spændende at følge sagens videre gang i det nye byråd - og der er også nyt på vej om manglende adgang til aktindsigt, som Vestforbrænding og Amagerforbrænding nok har forsøgt at fastholde lige lovlig langt i forhold til menige byrådsmedlemmer i medlemskommunerne......
Her følger socialdemokraternes indlæg på byrådsmødet 24.november 2009 .

Denne sag stemmer Socialdemokraterne imod her på byrådsmødet i aften.
Årsagen er den helt enkle, at Teknisk Udvalg på sit ordinære møde i denne måned bl.a. fik oplyst følgende:
  • Vestforbrændings bestyrelse konstaterede på sit septembermøde: ”Byrådet har modtaget ønsket om placering (i Høje-Taastrup) positivt….”
  • Vestforbrænding gav på den baggrund en bevilling på 4 mill. kr. ekstra til bl.a. ”Planlægning og udarbejdelse af procesplan for arkitektkonkurrence…..”
  • Vestforbrænding konstaterede ved samme lejlighed: ”Det eksisterende vejnet kan med rimelighed afvikle den ekstra trafik så sikkerhed og fremkommelighed er sikret.”
  • ”Bondehøjvej vil blive mere belastet end i dag og det vil derfor være nødvendigt at tilpasse vejarealet og til – og frakørsler for at opretholde et rimeligt niveau for trafiksikkerheden”.
  • ”Muligheden for at supplere afkørselsmulighederne fra motorvejen til Miljøparken (Affaldsforbrændingsanlægget) er af Vejdirektoratet vurderet til ikke at være til stede på grund af dels trafiksikkerheden dels for ringe trafikbelastning.”
  • Vestforbrænding ønsker nu at erhverve 150.000 m2 areal udover de 50.000 m2, man råder over i dag på Lervangen.Det kan ske ved køb af kommunale arealer og ved køb / ekspropriation af private ejendomme i området.
  • Vestforbrænding anbefaler, at man allerede i 2010 køber sig frem for at undgå langtrukne ekspropriationssager
  • En interessant sætning i bestyrelsesmaterialet var: Materiale vedrørende fælles undersøgelser af mulighed for fusion mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding : Materialet er fortroligt og er kun udsendt til Vestforbrændings bestyrelse og kan derfor ikke udleveres.
  • Det har jeg selvfølgelig forsøgt at få indsigt i, men helt forgæves – indtil nu! Men jeg er nu helt sikker på, at jeg nok skal komme igennem med dette krav meget snart!
Efter alle disse oplysninger om Vestforbrændings hensigter overfor et areal de ikke ejer endnu i Høje-Taastrup, må det være klart, at vi ikke herfra på nogen måde skal stå bag lånegarantier til bl.a. et ikke godkendt kæmpe affaldsforbrændingsanlæg endsige stå bag lån til opkøb af store jordarealer her i kommunen. Dertil kommer historien om fusionsplanerne, hvor vi heller ikke kan få at vide om man er i gang med at sælge dette fælleskommunale anlæg til f.eks. det svenske Vattenfall – selskab eller til andre private aktører.

Socialdemokraterne stemmer på denne baggrund imod tilsagn om låneoptagelse til Vestforbrænding.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk