Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoTvist om huslejeforhøjelse - Vibo afd. 830 - Engelholm Alle

Boligsocialt Udvalg har bl.a. ansvaret for tilsynet med de almene boligafdelingers økonomi og bliver derfor somme tider inddraget i uenigheder mellem administrationerne i boligforeningerne og den enkelte boligafdeling.

Et eksempel på dette findes i denne sagsbeskrivelse fra udvalgsmødet i september 2009, hvor Boligforeningen VIBO anmodede kommunen om at træffe afgørelse i en sag om huslejeforhøjelse for beboerne i Afdeling 830 på Engelholm Allè i Høje-Taastrup.
Baggrunden for dette ønske var en huslejeforhøjelse på 3½ %, som ikke var godkendt ved en urafstemning i afdelingen.

De nærmere omstændigheder fremgår af sagsfremstillingen til udvalget:

Referat 02-09-2009 (Boligsocialt Udvalg)

Læs Mere - 2. Tvist om huslejeforhøjelse - Vibo afd. 830 - Engelholm Alle
Desværre mente et flertal på et efterfølgende byrådsmøde ikke, at vi skulle følge et flertal af beboerne i sagen, hvorfor man på byrådsmødet den 20.oktober på baggrund af denne sagsfremstilling besluttede at følge VIBO`s administration:
Referat 20-10-2009 (Byrådet)

Læs Mere  - 14. Tvist om huslejeforhøjelse - Vibo afd. 830 - Engelholm Alle
Det er utrolig ærgerligt, at byrådet på baggrund af denne sags omstændigheder på det tidspunkt går ind og overtager rollen som ensidig beslutningstager.
Jeg mener ikke, at forhandlingsmulighederne var udspillede - og derfor stemte Socialdmokrtaerne selvfølgelig imod.
Vi giver nu den enkelte bebboer i bebyggelsen VIBO Afdeling 830 på Engelholm Allè denne forklaring på lørdag:

Hvem bestemmer?

  • over huslejens størrelse i VIBO afdeling 830 – Engelholm Alle

Byrådet har desværre – endnu engang – fastsat størrelsen af jeres husleje med virkning fra 1.juli 2009 og det næste år frem.
Det skete på byrådsmødet den 20.oktober, hvor et flertal bestemte følgende:

B, C, F, O og V godkendte, at budgettet incl. vedligeholdelsesplanerne med den deraf følgende huslejeforhøjelse på 3,5 % pr. 01.07.2009 i VIBOs afdeling 830, Engelholm Alle, hvormed arbejdet med lukning af trappetårnet kan igangsættes.
A stemte imod af principielle årsager.

Jeg mener fortsat, at det altid er beboerne i den enkelte boligafdeling, der har ansvaret for at fastsætte den årlige husleje på afdelingsmødet – det bør ikke være en helt udenforstående instans som byrådet, der gør det.
Og for jeres vedkommende sket det jo også tilbage i 2007.

Find hele sagsbeskrivelsen på www.svend-erik.nu
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk