Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen


Kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik
på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg


Læs også Høje Taastrup Miljøpark - en bæredygtig vej fra affald til ressource

Det nye store forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup nærmer sig med byrådets flertalsbeslutning fra den 22.juni 2009, hvor det borgerlige flertal vedtog at sende en ansøgning betingelsesløst til Miljøstyrelsen.

Socialdemokraterne ønskede betingelser for at kunne acceptere denne ansøgning, men blev klart afvist! Find sagsfremstillingen - og beslutningerne her (22. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune).

Nu har Svend-Erik Hermansen stillet følgende spørgsmål for forsøge at holde bare lidt styr på flertallets måde at håndtere også denne sag på:

Spørgsmål fra: Svend-Erik Hermansen

Dato: 30.juli 2009

Spørgsmål: Kapacitetsansøgningen til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg - udarbejdet og fremsendt på baggrund af flertalsbeslutningen på byrådsmødet den 22.juni 2009 - udbedes i kopi.

Der er lige nu stor usikkerhed om Avedøreværkerne vil øge brugen af forurenende kul fremforCO 2 - neutrale brændsler. Det er der, fordi det borgerlige flertal i Folketinget sidste år gav Avedøreværket (og Skærbækværket i Jylland) lov til at ophæve restriktionerne mod kulafbrænding.
En af betingelserne var dog, at DONG, der ejer værket, så skal købe aflad (=CO 2 - kvoter) andre steder i Europa for at man her så kan holde sig under det samlede CO 2 - loft.

Derfor har Svend-Erik Hermansen nu stillet disse spørgsmål, som må være interessante for hele den københavnske vestegns befolkning, da det jo er dem, der bruger varmen og elektriciteten fra Avedøreværkerne:

Spørgsmål fra: Svend-Erik Hermansen

Dato: 30.juli 2009

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse om den forventede anvendelse af brændselstyper påAvedøreværkerne ud fra oplysningerne på bestyrelsesmødet i VEKS den 12.dec. 2008 - sag B 2123.

Samtidig ønskes status ud fra regeringens energiaftale (februar 2008) med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om ophævelse af restriktionen mod at anvende kul på bl.a. Avedøreværkets blok 2 mod at øge brugen af biomasse fra 2011: vil det betyde større muligheder for anvendelse af affald i stedet her?.

Når der er svar på disse spørgsmål vil der blive redegjort for dem her på siderne.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk