Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Hvad er byrådsflertallet mon bange for….?

Når man læser beslutningen fra dette møde i onsdags, må man undres endog rigtig meget!

Plan- og Miljøudvalget 10-06-2009 (Sag 8)

8. Kapacitetsansøgning fra Vestforbrænding om fremtidig forbrændingskapacitet i Høje-Taastrup Kommune

Her følger flertallet uden bemærkninger forvaltningens indstilling om at åbne op for et meget stort anlæg placeret i Høje-Taastrup uden overhovedet at spørge til fornuften endsige spørge blot ti lidt fakta omkring et kommende affaldsforbrændingsanlæg.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kapacitetsansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen med henblik på godkendelse af affaldsgrundlaget for nyt forbrændingsanlæg.

Anbefales.

A anbefaler, at sagen udsættes til realitetsbehandling efter at følgende oplysninger er indhentet fra Vestforbrænding (ansøger):

  • Oplysninger om total affaldsmængde/år til ovn 7

  • Oplysninger om total affaldsmængde/år til brug for den planlagte yderligere ovnlinje

  • Forklaring på hvorfor ikke den såkaldte medforbrænding af bl.a. affald til fortrængning af kul på Avedøreværkerne (60.000 tons/år) indgår samt konsekvenserne for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i den forbindelse

  • Forklaring på hvorfor den planlagte udbygning af affaldsforbrændingskapaciteten på Amagerforbrænding (120.000 tons/år) ikke indgår i ansøgningsmaterialet samt konsekvenserne af en sådan udbygning for hovedstadsområdets behov for affaldsforbrændingskapacitet i fremtiden

  • Forklaring på hvorfor det ikke af den nu foreliggende ansøgning fremgår, at forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding i Glostrup i dag er begrænset til 500.000 tons årligt, hvor det samtidig er oplyst af Vestforbrænding, at det uden problemer er realistisk at brænde yderligere 65.000 tons/år og formentlig op til 100.000 tons ekstra (Rambøll marts 2007: Delrapport 1, på side 41 og side 50 anføres, at anlæggets tekniske kapacitet udgør ca. 600.000 tons/år).

  • Af en revideret ansøgning skal klart angives, hvordan yderligere lastvognskørsel på kommunale veje ikke må ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup

  • Yderligere relevante oplysninger med angivelse af især konsekvenserne ved det foreslåede anlæg for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, herunder behov for ekspropriationer i givet fald

Sagen skal nu behandles på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 16.juni med efterfølgende behandling på byrådsmødet på mandag den 22.juni.

Vi vil på disse sider fortsat stille de nødvendige spørgsmål i denne sag!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk