Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Så er vi oppe på 270.000 tons!

Omsider er en stillingtagen til det nye forbrændingsanlæg placeret i Hedehusene eller i Høje-Taastrup nu også nået til behandling i byrådet i Høje-Taastrup kommune.
LossepladsSagen om indsendelse af en såkaldt kapacitetsansøgning om fremtidig forbrændingskapacitet er sat på dagsordenen på Plan - og Miljøudvalgets møde onsdag den 10.juni.

Her viser det sig, at der nu ikke længere planlægges med et forbrændingsanlæg på 215.000 tons, men i stedet med et betydeligt større anlæg på ikke mindre end 270.000 tons til en såkaldt ovnlinje 7 med yderligere muligheder for etablering af endnu en ovnlinje af ukendt størrelse.

Når sagsmaterialet forelægger, vil det også fremgå af disse sider - formentlig med kommentarer om den aktuelle situation………
 

Læs også ..... Høje-Taastrup Miljøpark

  


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk