Forside
Nyheder fra Svend-Erik


Logo


Planerne om a opføre et større affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup vil have store konsekvenser for mange mennesker, hvis de føres ud i livet.

Især de boliger og dermed de borgere, der bor tættest på det nye affaldsværk, vil mærke følgerne - og her vil kravene om direkte tilslutning tilKorsebjergengen Holbækmotorvejen kunne medføre ekspropriation af alle boligerne på Korsebjergengen.

Derfor har beboerne modtaget følgende materiale om sagen den 3.juni - forud for byrådets behandling af ansøgningen fra Vestforbrænding.

Mange overskrifter i de lokale medier i den seneste tid:

• Borgmester støtter forbrændingsanlæg
• Affaldsforbrændingsanlæg - hvornår politisk behandling?
• Høje-Taastrup er en rigtig placering til Miljøpark
• Ny miljøpark bliver fire gange Vegas størrelse

Hvad er meningen egentlig?
Ingen kan give et kvalificeret svar, da sagen endnu ikke har været på dagsordenen på byrådets møder i Høje-Taastrup.

Det nærmeste man lige nu kommer på et overblik, er at kigge på www.svend-erik.nu , hvor emnet er behandlet ud fra ønsket om at skabe overblik og viden, og hvor der er stillet 19 spørgsmål om planerne for et kommende forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Klik ind og find 19 svar på disse spørgsmål på www.svend-erik.nu/ .

Socialdemokraterne har nu krævet, at sagen kommer til debat og på dagsordenen til et kommende byrådsmøde, således at borgerne - og ikke mindst naboerne til et muligt anlæg med 215.000 tons forbrændingskapacitet kan blive orienteret - og være med til at deltage i debatten om det nu er en god ide - eller ej!

Korsebjergengen


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk