Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Forebyggelse på alle fronter er vejen frem!

 - af Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Den såkaldte Forebyggelseskommission har netop afleveret en diger rapport med mange forslag til et bedre liv for det enkelte menneske med udgangspunkt i kendte problemer med helbred, sygdom og manglende forebyggelse.

En af de meget sigende overskrifter i rapporten er: Vi lever dårligere, indtil vi dør tidligere - og det er faktisk ikke så godt!

Foruden de almindelige gennemgange af for megen rygning, for stort et forbrug af alkohol (for tidligt) og andre mere alment kendte faktorer, har man også kigget særskilt på arbejdspladsen:

• Arbejdsmiljøloven skal overholdes
• Der skal sikres motionstilbud for at øge den fysiske styrke og kondition for at forebygge nedslidning
• Fokus på metoder til håndtering af stress i arbejdet
• Anbefaling til arbejdsmarkedets parter om at indgå aftaler om gode rammer for sundhedsfremmende fysisk aktivitet på arbejdspladsen
• Støtte til virksomhederne fra kommunerne, der ønsker at prioritere forebyggelse på arbejdspladsen, med viden og praktisk know how

Der er ingen tvivl om, at der også på arbejdspladsen er store muligheder for at leve mere sundt og godt, således at sygdom og tidlig død kan undgås.

Når der skal ses på konkrete initiativer, vil det være naturligt, at man sammen sætter tiltag i gang i forhold til arbejdsmiljø, livsstil og det sociale ansvar.
Det kunne være en god og naturlig dagsorden for det næste møde i Samarbejdsudvalget eller i Sikkerhedsudvalget, hvor man kunne starte med at kigge på den aktuelle situation på arbejdspladsen på dette område, herunder også på om organiseringen af arbejdet påvirker positivt eller negativt.
På en sådan baggrund vil der være gode muligheder for at fortsætte hen imod et bedre arbejdsmiljø - og ikke mindst hen imod en bedre tilværelse, hvor også arbejdspladsen spiller en stor rolle.

I de forskellige forslag til mulige initiativer skal man hele tiden huske på, at det må og skal være frivilligt, om man vil deltage i tilbud om træning - dermed er der også en etisk dimension, hvor der skal opnås balance mellem arbejdspladsens og den enkelte medarbejders ansvar.

Der er altså nok at tage fat på, og der vil i de kommende måneder fra flere forskellige sider komme initiativer med udgangspunkt i Forebyggelseskommissionens arbejde.

Det behøver I ikke at vente på!

Tag i stedet fat på snakken på din arbejdsplads allerede nu, fordi forebyggelsen er et rigtig godt værktøj til at nå frem til et bedre og sundere liv: Et sundere liv, mindre sygefravær, bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt større arbejdsglæde, som også har betydning for produktiviteten.

Find Forebyggelseskommissionens materiale på www.sum.dk - og hent resuméet her.

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk