Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

.
Selsmosesøen skal nu udvides!
  - af Svend-Erik Hermansen, tidligere medlem af byrådet, tidligere bestyrelsesmedlem i HTK-Forsyning / i HTK-Kloak og med i Kulturpartnerskabet

Regnvandsbassinet i Selsmoseparken skal nu udvides for at undgå fremtidige oversvømmelser - såvel i Taastrup Have som i andre dele af nabolaget til Selsmosesøen.

Det er også chance for nytænkning og for at skabe en del af en by, hvor oplevelser, aktiviteter, naturen, vandet og samspillet bringes i fokus, til trivsel for alle borgere.
Derfor har Kultur Ringen udarbejdet et skitseprojekt for området.
Selsmosen skal udvides
SelsmoseSkitseprojektet viser, hvordan man kan forbedre adgangen til og i parken, samt adgangen til, langs, ad og ud på vandet.
En af ideerne er, at det skal være muligt at komme tæt på vandoverfladen, så vandet og dets bevægelse bliver en del af oplevelsen i parken. Adgangen til vand og leg skaber stemning og mange brugsmuligheder. Samtidig skal børns færden og leg i området sikres på forsvarlig vis.
Det er alt i alt et ambitiøst projekt, som kommunen ikke kan løfte alene.
Derfor arbejdes der med at søge om midler til projektet fra forskellige fonde.
Find meget mere om kulturringsprojektet via
www.svend-erik.nu/89.html samt på www.svend-erik.nu/109 med mere om oversvømmelser.

Selve udvidelsen af Selsmosesøen er planlagt til at skulle starte med udgravning og udvidelse fra midten af september måned i år, nærmere betegnet mandag den 14.september 2009.

Udover udvidelsen af søen er det også meningen, at der skal anlægges / udvides et bassin nord for Roskildevej til aflastning og brug, når det bliver nødvendigt ved store vandmængder.

.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk