Affaldsforbrændingsanlæg - hvornår politisk behandling i byrådet?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Affaldsforbrændingsanlæg - hvornår politisk behandling i byrådet?
Det var forbavsende at læse i Dagbladet, at kommunens borgmester nu helt alene havde besluttet sig for et nyt forbrændingsanlæg i Høje-Taastrup (?)

Byrådet har endnu ikke haft sagen til behandling endsige til debat - og det vil nu nok være bedst før så store beslutninger….!

Socialdemokraterne har også taget stilling til forslaget om at opføre et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup:"Hvis en kommende Miljøpark skulle blive nødvendig, skal det være det mest moderne og mest miljørigtige anlæg i Danmark, med større vægt på genbrug frem for afbrænding og med forskningskapacitet.

Yderligere lastvognskørsel på kommunale veje må ikke ske i forbindelse med Miljøparken. Direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen er en forudsætning uanset om placeringen skal være i Hedehusene Vest eller i Høje-Taastrup."

Vi ser nu frem til en egentlig politisk behandling - uanset om borgmesteren helt alene har afgjort sagen. Her skal vi bl.a. have oplyst hvorfor der overhovedet er behov for dette anlæg, da det i det foreliggende materiale fra Vestforbrænding og fra kommunens rådgivere er klargjort, at Hovedstadens stigende affaldsmængde faktisk kan brændes på Avedøreværket (i såkaldt samforbrænding med kul og biomasse), på Amagerværket og på Vestforbrænding i Glostrup.

Lizzie Hansen, ordfører i Teknisk Udvalg
Kemal Bektas, ordfører i Plan - og Miljøudvalget. 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk