Modstanden mod planerne om et nyt affaldsforbrændingsanlæg

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Indlæg om modstanden mod planerne om et nyt affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup eller i
Hedehusene Vest på Socialdemokraternes generalforsamling den 23.april i Kulturcentret i Taastrup.


- af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem

Der er et enkelt punkt i udkastet til det nye valgprogram, som jeg er nødt til at bede om opmærksomhed omkring.
Det er spørgsmålet om den planlagte bygning af et 215.000 tons affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.
Sagt meget kort: Vi har ikke plads til dette anlæg i Høje-Taastrup kommune - hverken i Høje-Taastrup eller i Hedehusene Vest!
Vi har heller ikke behov for dette nyanlæg i hele hovedstadsområdet.
Det er en ide, som Vestforbrænding har fundet på - og en ide, som nu støttes af det konservativt udpegede bestyrelsesmedlem her fra kommunen - og samtidig ikke mindst støttet af den konservative borgmester.
Noget af det værste i det forløb, har været alt det, som har været skjult af det politiske flertal - måske nærmest også for nogen af dem selv…?
Nu har jeg så i løbet af vinteren stillet 19 spørgsmål til det borgerlige styre.

Her viser følgende fakta sig:
En del af Hovedstadens stigende affaldsmængde kan brændes på:
Avedøreværket
Amagerværket
Vestforbrænding
Når det sker, bliver vi fri for det store affaldsforbrændingsanlæg her - og ikke mindst fri for kørsel af flere 100 lastvogne med og uden affald i store del af den midterste og de nordlige dele af kommunen.
Jeg kunne fortælle meget mere, men stopper her: hele fakta-materialet ligger på hjemmesiden www.svend-erik.nu
Stem nej til at have noget stående om et muligt affaldsforbrændingsanlæg i vores valgprogram - slå dermed flere fluer med ét smæk:
Nej til et kæmpeaffaldsværk i et fritidsområde i Høje-Taastrup
Nej til en masse daglig lastvognskørsel i hele Høje-Taastrup kommune
Nej til noget af det, som de konservative måske går til valg på i nov. 09

Tak for ordet!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk