Fortsat nej tak til et affaldsforbrændingsanlæg

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Fortsat nej tak til et affaldsforbrændingsanlæg med 215.000 tons affald årligt i Høje-Taastrup….?
     - Af Svend-Erik Hermansen, byrådsmedlem i Høje-Taastrup kommune

Som det første politiske parti i byrådet i Høje-Taastrup tog Socialdemokraterne i onsdags (23.4.09) stilling til forslaget om at opføre et stort affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup.

Forslaget var dog nogenlunde afdæmpet (!), men alligevel fandt jeg det vigtigt, at det blev nedstemt, således at der i kommunens største parti overhovedet ikke i fremtiden skulle være tvivl om, at vi absolut ikke ønsker opført et sådant anlæg bl.a. ud fra den store belastning som tilførslen af 215.000 tons affald (og frakørsel af slagger m.v.) vil udgøre med flere hundrede lastvogne hver dag.

Svarene på mine 19 spørgsmål viser så også, at der faktisk er plads til Hovedstadens affaldsmængder i fremtiden ved at fordele dem til Avedøreværket (medforbrænding), til Amagerværket og til Vestforbrænding i Glostrup, hvor der kan skabes plads uden de store problemer.
Desværre lykkedes det ikke at overbevise et flertal på Socialdemokraternes generalforsamling om, at der ikke burde stå noget som helst om et muligt nyt affaldsforbrændingsanlæg i det kommende valgprogram - se mit indlæg her.

Nu står der på baggrund af vedtagelsen bl.a., at "hvis et kommende miljøanlæg (affaldsforbrændingsanlæg) skulle blive nødvendigt, skal det være det mest moderne og mest miljørigtige anlæg i Danmark.." og " at en forudsætning er, at yderligere lastvognskørsel på kommunale vegne ikke må ske i forbindelse med affaldsforbrændingsanlægget / Miljøanlægget, hvorfor en direkte til - og frakørsel til Holbækmotorvejen er en forudsætning…."

Det indebærer nu, at der skal argumenteres yderligere i forhold til disse formuleringer - og her er det tilfredsstillende, at der i det foreliggende materiale fra Vestforbrænding og fra kommunens rådgivere er klargjort, at Hovedstadens stigende affaldsmængde faktisk kan brændes på Avedøreværket (i såkaldt samforbrænding med kul og biomasse), på Amagerværket og på Vestforbrænding i Glostrup.

Dertil kommer, at det i givet fald skal indskrives som en forudsætning i en lokalplan for et affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup, at der skal være direkte tilslutning til og fra Holbækmotorvejen - og sådanne forudsætninger er ikke set tidligere, og de er ej heller realistiske, eftersom hverken Vejdirektorat eller Vestforbrænding endnu har givet nogen form for tilsagn om hverken anlæg endsige betaling.

Derfor fortsætter kampen mod det nye affaldsforbrændingsanlæg i Høje-Taastrup ufortrødent ud fra vedtagelserne den 23.april!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk